Nasze Przedszkole

Siostry Salezjanki – Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Piotrkowa Trybunalskiego w 1998 roku, by podjąć pracę katechetyczną w placówkach edukacyjnych na terenie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Siostry Salezjanki zaczęło funkcjonować 1 września 1999 roku. Powstało ono w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby piotrkowskiej społeczności katolickiej w obszarze wychowania i edukacji.

Nasze przedszkole stanowi dla dzieci pierwsze miejsce, w którym stykają się z edukacją, rówieśnikami i poznają podstawy wiary katolickiej oraz otaczający je świat. Dajemy naszym wychowankom opiekę, stwarzając im warunki do dalszego rozwoju. Wspieramy integralny rozwój każdego dziecka na poziomach: duchowym, psychicznym i fizycznym, w systemie wartości chrześcijańskich.
Czytaj Więcej...